divadloZVONEČEK - DRAMATICKÝ KROUŽEK PRO NEJMENŠÍ PŘIHLÁŠKY ON - LINE
každé pondělí od 15:30 do 16:30 hodin (od 19. 9. 2016 - 5. 6. 2017)
pro děti od 4 - 6 let,
účastnický poplatek  1 500 Kč/rok, 1 100 Kč/pololetí
Prostory Divadla U22
Dramatický kroužek pro nejmenší - hudební, hlasová a pohybová dramatická cvičení, dramatické společné hry, výtvarno. Seznámení a vytváření loutkového divadla, masek, kulis a rekvizit.

divadloDIVADLO PŘÍPRAVKA II. PŘIHLAŠOVÁNÍ ON - LINE
každou středu od 14:00 do 15:00 hodin (od 21. 9. 2016 - 7. 6. 2017)
pro děti od 6 do 8 let,
účastnický poplatek  1 400 Kč/rok, 1 000 Kč/pololetí
Prostory Divadla U22
Společně se přepravíme do divadelního světa a seznámíme se s jeho základy - společná práce, komunikace, pohyb, rytmus, mluvení, improvizace, výtvarno, literární předloha a dramatická hra.

divadloKAŠPÁREK- DRAMATICKÝ KROUŽEK PRO NEJMENŠÍ PŘIHLAŠOVÁNÍ ON - LINE
každou středu od 16:30 do 17:30 hodin (od 21. 9. 2016 - 7. 6. 2017)
pro děti od 4 - 6 let,
účastnický poplatek  1 500 Kč/rok, 1 100 Kč/pololetí
Prostory Divadla U22
Dramatický kroužek pro nejmenší - hudební, hlasová a pohybová dramatická cvičení, dramatické společné hry, výtvarno. Seznámení a vytváření loutkového divadla, masek, kulis a rekvizit.

divadlo 3DIVADLO - DIVADELNÍ SOUBOR PRO MLÁDEŽ  PŘIHLAŠOVÁNÍ ON - LINE
každé pondělí od 17:30 do 19:30 hodin (od 19. 9. 2016 - 5. 6. 2017)
pro děti od 14 - 18 let,
účastnický poplatek 700 Kč/rok
Prostor zkušebny Divadla U22, sál
Herecká a pohybová cvičení, nastudování divadelních her. Jedná se o výběrový soubor. 

small 12292DIVADLO I.  PŘIHLAŠOVÁNÍ ON - LINE
každé pondělí od 14:00 do 15:30 hodin (od 19. 9. 2016 - 5. 6. 2017)
pro děti od 9 do 12 let,
účastnický poplatek 1 600 Kč/rok, 1 200 Kč/pololetí
Prostor zkušebny Divadla U22, sál
Dramatický kroužek  - hudební,hlasová,pohybová a dramatická cvičení.Společně se přepravíme do divadelního světa a seznámíme se s jeho základy - společná práce, komunikace, pohyb, rytmus, mluvení, improvizace, výtvarno, literární předloha a dramatická hra.

DSC 0061DIVADLO II.  PŘIHLAŠOVÁNÍ ON - LINE
každou středu od 15:00 do 16:30 hodin (od 21. 9. 2016 - 7. 6. 2017)
pro děti od 8 do 11 let,
účastnický poplatek 1 600 Kč/rok, 1 200 Kč/pololetí
Prostor zkušebny Divadla U22, sál
Dramatický kroužek - hudební, hlasová, pohybová a dramatická cvičení.
Společně se přepravíme do divadelního světa a seznámíme se s jeho základy - společná práce, komunikace, pohyb, rytmus, mluvení, improvizace, výtvarno, literární předloha a dramatická hra.

 

DSC 0061DIVADLO IV.  PŘIHLAŠOVÁNÍ ON - LINE
každý čtvrtek od 14:00 do 15:30 hodin (od 22. 9. 2016 - 8. 6. 2017)
pro děti od 8 do 10 let,
účastnický poplatek 1 600 Kč/rok, 1 200 Kč/pololetí
Prostory Divadla U22
Dramatický kroužek - hudební, hlasová, pohybová a dramatická cvičení. Společně se přepravíme do divadelního světa a seznámíme se s jeho základy - společná práce, komunikace, pohyb, rytmus, mluvení, improvizace, výtvarno, literární předloha a dramatická hra.

small 12292DIVADLO III.  PŘIHLAŠOVÁNÍ ON - LINE
každý čtvrtek od 15:30 do 17:00 hodin (od 22. 9. 2016 - 8. 6. 2017)
pro děti od 10 do 13 let, 
účastnický poplatek 1 600 Kč/rok, 1 200 Kč/pololetí
Prostory Divadla U22
Dramatický kroužek - hudební, hlasová, pohybová a dramatická cvičení. Společně se přepravíme do divadelního světa a seznámíme se s jeho základy - společná práce, komunikace, pohyb, rytmus, mluvení, improvizace, výtvarno, literární předloha a dramatická hra.

blah akce logo black pruhledneFILMOVÁ DÍLNA I.   PŘIHLÁŠOVÁNÍ ON - LINE
každé úterý od 15:30 do 17:00 hodin (od 20. 9. 2016 - 6. 6. 2017)
pro děti od 9 do 13 let,
účastnický poplatek 1 700 Kč/rok, 1 300 Kč/pololetí
Prostory divadla U22
Výuka práce s videokamerou. Úprava materiálu v počítači - programy, střih, barvení záběrů, ozvučení. Seznámení s filmovými profesemi - režie, herectví, psaní scénáře atd. Natáčení uvnitř i v terénu. Rozvoj tvořivosti a fantazie. Individuální přístup.

 

blah akce logo black pruhledneFILMOVÁ DÍLNA II.   PŘIHLAŠOVÁNÍ ON - LINE
každé úterý od 17:00 do 18:30 hodin (od 20. 9. 2016 - 6. 6. 2017)
pro děti ve věku od 12 do 18 let,
účastnický poplatek 1 700 Kč/rok, 1 300 Kč/pololetí
Prostor divadla U22
Výuka práce s videokamerou. Úprava materiálu v počítači - programy, střih, barvení záběrů, ozvučení. Seznámení s filmovými profesemi - režie, herectví, psaní scénáře atd. Natáčení uvnitř i v terénu. Rozvoj tvořivosti a fantazie. Individuální přístup.

tvůrčí psaníTVŮRČÍ PSANÍ A HRANÍ  PŘIHLÁŠKA ON - LINE
každý čtvrtek od 17:00 do 18:00 hodin (od 22. 9. 2016 - 8. 6. 2017)
pro děti od 11 do 15 let,
účastnický poplatek 1 200 Kč/rok, 900 Kč/pololetí
Prostor Divadla U22, sál
Nebaví tě čistý papír? Musíš ho hned podepsat? Nebo si chceš vyzkoušet, co všechno dokážeš vymyslet s textem? Co všechno může ke vzniku textu inspirovat? Jaké existují techniky tvůrčího psaní? Chceš si vyzkoušet, jak můžou tvé texty ožít v prostoru? Zkus to společně s námi.....Zájmový útvar tvůrčího psaní. Seznámení s literárními styly - poezie, próza, atd.

 

small 3419SKŘÍTKOTVOŘENÍ PŘIHLAŠOVÁNÍ ON - LINE
každé pondělí od 14:00 do 15:00 hodin (od 19. 9. 2016 - 5. 6. 2017)
pro děti od 4 do 6 let,
účastnický poplatek 1 400 Kč/rok, 1 000 Kč/pololetí
Kroužek zaměřený na výtvarné a netradiční techniky. Činnosti se střídají, aby byly pro děti zajímavé a pestré. Témata jsou přizpůsobena věku dětí. Vyzkoušíme si různé techniky - malování, kreslení, střihání, lepení i netradiční techniky ( barvy na sklo, frotáž, tisk...)Na kroužku se děti seznámí s různými kreativními technikami a materiály a naučí se s nimi pracovat. Volba témat bude v souladu s ročním obdobím a v průběhu roku bude tvoření doplňováno kreslením a malováním. Kroužek probíhá v centru pro předškolní děti.

small 3419DUHOVÝ KLUBÍK PŘIHLAŠOVÁNÍ ON - LINE
každé úterý od 14:00 do 16:00 hodin (od 20. 9. 2016 - 6. 6. 2017)
pro děti od 2 do 4 let,
účastnický poplatek 2 600 Kč/rok, 1 900 Kč/pololetí
Prostor Centra pro předškolní děti.
Začlenění a rozvoj dítěte v malém kolektivu s individuálním přístupem. S důrazem na rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných a herních aktivit a osobnostně sociální rozvoj.

treble-staff-with-notes-clip-art pPĚVECKÝ SBOR – AKORDUM
každý pátek od 18:30 do 20:30 hodin (od 23. 9. 2016 - 9. 6. 2017) 
pro účastníky od 15 - 99 let,
účastnický poplatek 700 Kč/rok 
Prostor zkušebny Divadla U22, sál
Smíšený pěvecký sbor.Vystupování na akcích.

bubnyBICÍ   PŘIHLAŠOVÁNÍ ON - LINE
každý čtvrtek od 14:00 do 17:20 hodin - lekce po 50 minutách (od 22. 9. 2016 do 8. 6. 2017)
účastnický poplatek 3 600 Kč/rok, 2 500 Kč/pololetí,
Prostor divadla U22 
Individuální lekce bubnování po 50 minutách, čas dle dohody.
Pro děti od 9 do 18 let.
Lekce jsou určeny jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.

fletna 1FLÉTNA II.  PŘIHLAŠOVÁNÍ ON - LINE
každý pátek od 14:00 do 15:00 hodin (od 23. 9. 2016 - 9. 6. 2017)
Pro děti od 7 do 10 let
účastnický poplatek 1 600 Kč/rok, 1 200 Kč/pololetí 
Děti se naučí správně dýchat, poznávat noty a podle nich hrát, orientovat se v základech hudební nauky. Na konci roku předvedou, co se naučily. Kroužek se koná v prostorách Divadla U22.


divadloDIVADLO PŘÍPRAVKA I. PŘIHLAŠOVÁNÍ ON - LINE
každou středu od 15:30 do 16:30 hodin (od 21. 9. 2016 - 7. 6. 2017)
pro děti od 6 do 8 let,
účastnický poplatek  1 400 Kč/rok, 1 000 Kč/pololetí
Prostory pracoviště Uhříněves – V Bytovkách 803
Společně se přepravíme do divadelního světa a seznámíme se s jeho základy - společná práce, komunikace, pohyb, rytmus, mluvení, improvizace, výtvarno, literární předloha a dramatická hra.

 

kytaraKYTARA ZAČÁTEČNÍCI PŘIHLAŠOVÁNÍ ON - LINE
každé úterý od 15:00 do 16:00 hodin (od 20. 9. 2016 - 6. 6. 2017)
pro děti od 7 do 10 let,
účastnický poplatek  1 600 Kč/rok, 1 200 Kč/pololetí
Prostory Divadla U22
Základní akordy, zpívání, společná i individuální hra na kytaru. Zapisování a čtení akordů, tvorba vlastního zpěvníku, populární písničky. Vystupování na akcích.

 

kytaraKYTARA MÍRNĚ POKROČILÍ PŘIHLAŠOVÁNÍ ON - LINE
každé úterý od 16:00 do 17:00 hodin (od 20. 9. 2016 - 6. 6. 2017)
pro děti od 10 do 15 let,
účastnický poplatek  1 600 Kč/rok, 1 200 Kč/pololetí
Prostory Divadla U22
Kroužek určený pro děti, které již znají základy hry na kytaru. Složitější akordy, zpívání, společné i individuální hraní na kytaru. Zaměření na české i zahraniční populární písničky. Tvorba vlastních písní. Vystupování na akcích.

 

 

klavírHRAVÝ KLAVÍR  PŘIHLAŠOVÁNÍ ON - LINE
každý pátek od 14:00 do 16:00 hodin (od 23. 9. 2016 - 9. 6. 2017)
Pro děti od 6 do 10 let
účastnický poplatek 3 000 Kč/rok, 2 000 Kč/pololetí 
Kroužek je zaměřen na získání a rozvoj základních hudebních znalostí a dovedností, které jsou nutné při výuce hry na klavír.

Divadlo U22
Divadlo U22
Aktuálně z Divadla U22. Sledujte nás na Facebooku.
Program divadla U22
Program divadla U22
Vyberte si vaší oblíbenou akci. Divadlo, Kino, Koncert
Aktuality
Aktuality
Nejnovější informace z divadla U22.
Kurzy a kroužky
Kurzy a kroužky
divadlo, film, tanec, tvůrčí psaní, hudba, zpěv